Inspecties NEN1010 en NEN 3140

Voor zowel nieuwe als bestaande installaties  kan ik, als onafhankelijke specialist, de NEN1010 oplevering- en NEN3140 inspecties voor u uitvoeren. Dit geldt ook voor de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen. Als eigenaar van een (nieuw aangelegde) elektrische installatie wilt u er vanuit kunnen gaan dat deze installatie deugdelijk is (aangelegd) en veilig is volgend de laatste eisen en regelgeving. Zowel continuïteit van de bedrijfsprocessen en het werken in een veilige omgeving zijn hiervoor belangrijke items. Klik hier voor een afspraak.

Verzekering

inspecties

Bron: Internet: “Veel brandschade in bedrijfspanden  worden veroorzaakt door kortsluiting. Daarom stelt de verzekeraar een NEN 1010 keuring verplicht voor laagspanningsinstallaties voor elke polis. Zo niet?… Mogelijk geen uitkering? Tenminste 1 keer per 5 jaar of vaker, als dat wordt verlangd, dient er een controle plaats te vinden door een op dit gebied deskundig bedrijf volgens de bepalingen in NEN 3140.”
Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres ingevoerd. Deze is in werking getreden per 1 januari 2014. Met als belangrijke wijziging: Jegens niet-particulieren komt de huidige regeling volledig te vervallen. Dit betekent dat in de sfeer van niet-particulieren volledig regres mogelijk zal zijn.

 

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit geeft aan dat de installatie dient te voldoen aan de norm NEN1010. Met een oplevering- of inspectierapport kunt u aantonen dat de nieuw opgeleverde installatie, of een uitbreiding van de installatie, aan deze norm voldoet

Nieuwe norm NEN3140

De NEN3140 (de huidige versie is NEN3140:2011) geeft de algemene eisen weer voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Voorheen werd deze norm aangewezen vanuit enkele arbobeleidsregels, maar deze regels zijn vervallen. Dat wil echter niet zeggen dat deze norm niet meer gehanteerd wordt. De NEN3140 wordt nu indirect door de Arbowet genoemd als de norm genoemd via meerdere Arbocatalogi en ook maken verzekeraars en de Inspectie SZW (in haar BasisInspectieModule (BIM) Elektrische installaties en werkzaamheden) gebruik van deze norm. (Doe de Quick scan!)

  • Routebeschrijving

  • Volg ons op

    logo_facebook_f  Twitter  LinkedIn

  • Logo Uneto

(2022)
MENU