Quick scan

Voldoet u aan de normen NEN3140?  Doe de Quick scan!

inspectie-keuringen-NEN-3140-1010

 

 

Het doel van de NEN3140 is het geven van algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Bij zowel het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als aan het werken aan elektrische installaties bestaat een kans op bijvoorbeeld brand of elektrische schok.

 

Doe de Quick scan hieronder!

Indien door u of uw medewerkers géén werkzaamheden worden verricht aan de elektrische installatie:

1.    Worden er regelmatig  inspecties uitgevoerd aan de elektrische installatie?     ja / nee
2.    Is de tijd vastgesteld tussen twee opeenvolgende inspecties aan deze elektrische installatie ?    ja / nee
3.    Zijn er tekeningen en schema’s beschikbaar van de elektrische installatie?    ja / nee
4.    Worden er regelmatig  inspecties uitgevoerd aan de elektrische arbeidsmiddelen?     ja / nee
5.    Is de tijd vastgesteld tussen twee opeenvolgende inspecties aan deze elektrische arbeidsmiddelen?    ja / nee

Tevens, indien er wél door u of uw medewerkers werkzaamheden worden verricht aan de elektrische installatie:

6. Zijn deze personen beoordeeld op de juiste kennis en vaardigheden om deze werkzaamheden uit te voeren?    ja / nee
7. Zijn deze personen goed geïnstrueerd over veiligheidsrisico’s, veiligheidseisen, veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften?     ja / nee
8. Zijn deze personen schriftelijk aangewezen? (installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke  / vakbekwaam persoon
/ voldoende onderrichte persoon)    ja / nee
9. Beschikken deze personen over de juiste beschermings- en hulpmiddelen?      ja / nee
10.   Zijn  alle werkprocedures schriftelijk vastgelegd?      ja / nee

Zijn één of meerdere vragen van deze Quick scan met nee beantwoor,  dan voldoet uw bedrijfsvoering  NIET  aan de NEN3140.

Neem in dat geval contact op met mij. (tel 06 53 187 061)

  • Routebeschrijving

  • Volg ons op

    logo_facebook_f  Twitter  LinkedIn

  • Logo Uneto

(2022)
MENU